Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Legging và tất

clip_image002
 
Bò đạp gót
190K
clip_image004
 
Bò dài mắt cá
190K
clip_image006
 
Cottong lửng gấu trơn
140K
clip_image008
 
Cottong lửng 3 cúc gấu
140K
clip_image010
 
Cottong lửng nhăn 3 cúc
140K
clip_image012
 
Bò lửng gấu buông
140K
clip_image014
 
Bò lửng gấu gập
140K
clip_image016
 
Cottong lửng nhăn gấu
140K
           
  clip_image020
 
    clip_image021
 
    clip_image022
 
Quần giả da
190K
  Quần Rách
190K
  Cottong gấu ren
140K
clip_image024
 
Lửng trắng
140K
clip_image026
 
Cottong dài mắt cá
140K
clip_image028
 
Cottong đạp gót
140K
clip_image030
 
Tất nam
30K
clip_image032
 
Tất giấy ngắn
15K
clip_image034
 
Nilong Ngố hè thu 150D
140K
clip_image036
 
Quần tất vân chìm
60K
clip_image038
 
Quần nilong đạp gót
90K
       
  clip_image041
 
    clip_image042
 
Quần tất 150D
90K
  Quần nilong dài mắt cá
90K
clip_image044
 
Quần tất 80D
70K
clip_image046
 
Quần tất da chân
30K

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét