Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Make up mắt

clip_image002
7
Chải Mi Geo Lamy
220K
clip_image004
 
The Faceshop
Chải My Collagel
255K
clip_image006
 
The Faceshop
Chải My Không trôi
225K
clip_image008
 
The Faceshop
Chải Mi Lash Extreme
215K
clip_image010
 
The Faceshop
Chải Mi Edge Styling
185K
clip_image012
 
The Faceshop
Chải Mi Face& It Đầu Bằng
145K
clip_image014
 
The Faceshop
Bút Mắt Nước Face & It Đầu Bằng
145K
clip_image016
 
The Faceshop
Bút Mắt Nước Nhỏ
95K
clip_image018
 
The Faceshop
Chải Dưỡng Mi Mắt
145K
clip_image020
 
The Faceshop
Bút Dạ Kẻ Mí TFS
125K
clip_image022
 
The Faceshop
Bút mắt nước
175K
clip_image024
 
The Faceshop
Chải mi Big
95K
clip_image026
 
The Faceshop
Chì nhũ nhiều màu
95K
clip_image029
 
The Faceshop
Chì kẻ mày
60K
clip_image031
 
The Faceshop
Chì Kẻ Mắt
60K
clip_image033
 
The Faceshop
Chì Kẻ Mắt
75K
clip_image035
 
clip_image037
The Faceshop
Bột màu mắt Missha
165K
clip_image039
 
Chải mi Missha
180K
clip_image041
39
Phấn mắt  Color VOV
240K
clip_image043
 
Phấn mắt  Color VOV nhỏ
200K
clip_image045
 
Chì Kẻ Mày VOV
45K
clip_image047
 
Set Chải mi + Bút Mắt VOV
220K
clip_image049
 
Chì Kẻ Chân Mày 3WClinic
35K
clip_image051
 
Phấn Mắt 3WClinic
140K
clip_image053
 
Phấn Mắt Bảng 3WClinic
200K
clip_image055
 
Chải My 3WClinic
130K

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét