Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Phấn phủ, phấn bột

       
  clip_image004
 
    clip_image005
1
Phấn Phủ siêu mịn Geo Lamy
295K
2 Phấn Bột  2 Lõi Geo Lamy
290K
  Phấn Bột Geo Lamy
290K
       
  clip_image009
 
    clip_image010
3
Phấn  2 Lõi GeoLamy
290K
  The Faceshop
Phấn nền 4D Face it
355K
  The Faceshop
Phấn Twoway Cake Vỏ Vàng

285K
       
  clip_image013
 
    clip_image014
 
The Faceshop
Phấn Phủ Powder Pack Khử Dầu Vỏ Xanh
285K
  The Faceshop
Phấn Phủ Collagen
290K
clip_image016
 
The Faceshop
Phấn Bột Collagen
295K
       
  clip_image019
 
    clip_image020
 
The Faceshop
Phấn Bột Face& It Raidian
270K
  The Faceshop
Phấn Phủ Làm Trắng Da TreeSnow
295K
clip_image022
 
The Faceshop
Phấn Phủ 4D
315K
clip_image024
 
Phấn Bột Missha
365K
clip_image028
 
Phấn phủ vỏ chấm Missha
365K
  Phấn phủ vỏ hoa Missha
465K
  TonyMoly
Phấn Thảo Dược
355K
clip_image030
 
TonyMoly
Phấn Bột Mineral
245K
clip_image032
 
TonyMoly
Phấn phủ Tony
265K
clip_image034
64
Phấn phủ Dabo Julia
210K

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét